Căutări care înnobilează

Implicații ale includerii

Cea mai măreață veste. Esența Evangheliei:

În Suntem incluși am văzut că eu, tu, și toți ceilalți, suntem incluși în planul lui Dumnezeu de restaurare. Astfel, facem parte dintr-un cerc special, de privilegiați, un cerc desăvârșit. Cercul dragostei Sfintei Treimi. Un cerc care nu exclude pe nimeni, ci ne cuprinde pe toți oamenii în dragostea supremă.

 

Vom privi același colaj biblic, din articolul menționat, pentru a observa ce ne comunică „includerea” despre Iisus Hristos, noul reprezentant al umanității, și care sunt implicațiile pentru fiecare om.

 

Adevărul despre Iisus:

 

1. Iisus este Lumina, care dorește și poate să lumineze orice om, și chiar o face (Ioan 1:9).
2. Iisus oferă tuturor favoare deplină, adică har (Ioan 1:16).
3. Iisus este Mielul lui Dumnezeu, care a ispășit (absolvit de vina pentru) toate păcatele lumii (Ioan 1:29).
4. Iisus este Mesia, Mântuitorul, pentru toți oamenii (Ioan 4:42).
5. Iisus este Pâinea vie, capabilă să dea viața veșnică; Iisus s-a sacrificat pe Sine pentru viața tuturor oamenilor (Ioan 6:51).
6. După înălțare, Iisus îi atrage la El pe toți oamenii (Ioan 12:32).
7. Iisus a devenit om pentru a binecuvânta omenii, prin a-i întoarce de la păcat (Fapte 3:25-26).
8. Iisus manifestă preocuparea Sfintei Treimi pentru salvarea tuturor oamenilor, iar Învierea lui Iisus certifică că îndreptățirea (justificarea) este oferită tuturor oamenilor (Romani 4:25).
9. Iisus a murit pentru toți oamenii, din dragoste pentru toți (Romani 5:6-8).
10. Prin moartea Fiului Său, Dumnezeu a împăcat pe toți oamenii cu Sine (Romani 5:10).
11. Dumnezeu a decis iertarea și îndreptățirea tuturor oamenilor (Romani 5:18).
12. Dragostea lui Hristos ne include: El a murit pentru toți oamenii, și toți oamenii sunt incluși în moartea lui; moarte cu perspectiva învierii la o viață nouă (2 Corinteni 5:14).
13. Prin Iisus, Sfânta Treime era prezentă printre oameni, reconciliind lumea cu Sine (2 Corinteni 5:19).
14. Dumnzeu a inclus toți oamenii în planul Su de adoptie in Sfanta Treime, prin unirea cu Hritos (Efeseni 1:5,10b).
15. Toţi oamenii sunt incluşi în Iisus Hristos: nu doar în moartea Sa, ci şi în înviere, şi în înălţare (Efeseni 2:4-6).
16. Prin jertfa lui Iisus, Dumnezeu reconciliază totul cu Sine (Coloseni 1:19-20).
17. Dumnezeu, Mântuitorul, dorește ca toți oamenii sa fie mântuiți și să cunoască adevărul. Iisus Hristos este unicul mijlocitor între Dumnezeu și oameni; El S-a dat pe Sine Însuși, pentru răscumpărarea tuturor oamenilor (1 Timotei 2:3-6).
18. Dumnezeu este Mântuitorul tuturor oamenilor, în mod special al celor credincioşi (1Timotei 4:10).
19. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii, ni s-a revelat în Hristos (Tit 2:11).
20. Prin harul lui Dumnezeu, experimentând moartea, Iisus a suferit pentru toți oamenii (Evrei 2:9).
21. Iisus s-a întrupat ca să șteargă păcatul tuturor, prin jertfa Sa unică (Evrei 9:26).
22. Prin învierea lui Iisus Hristos, Dumnezeu a renăscut (regenerat) omul la o viață plină de speranță (1 Petru 1:3).
23. Plin de răbdare, Domnul dorește ca nimeni să nu piară, ci toți să aibă metanoia, adică schimbarea minții și implicit o viață nouă (2 Petru 3:9).
24. Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele întregii lumi (1 Ioan 2:2).
25. Dumnezeu Tatăl L-a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii (1 Ioan 4:14).

 

Adevărul despre fiecare om:

1. Iisus, Lumina, vrea și poate să te lumineze cu: sens, scop, direcție, claritate, adevăr și înțelegere (Ioan 1:9).
2. Iisus îți oferă și ție favoare deplină, adică har (Ioan 1:16).
3. Iisus a ispășit (absolvit de vină) și păcatele tale! (Ioan 1:29).
4. Iisus Hristos este și Mântuitorul tău (Ioan 4:42).
5. Iisus este Pâinea vie, capabilă să-ți dea viața veșnică; Iisus s-a sacrificat și pentru viața ta (Ioan 6:51).
6. În prezent, Iisus te atrage și pe tine spre Sine (Ioan 12:32).
7. Iisus a devenit om pentru a te binecuvânta și pe tine, prin a te întoarce din orice păcat (Fapte 3:25-26).
8. Prin Iisus, Sfânta Treime demonstrează preocuparea și pentru salvarea ta, iar Învierea lui Iisus certifică că îndreptățirea (justificarea) îți este oferită și ție (Romani 4:25).
9. Iisus a murit și pentru tine, ca expresie a dragostei Sfintei Treimi pentru tine (Romani 5:6-8).
10. Chiar dacă tu te comporți cu ostilitate față de Dumnezeu, din partea Lui nu este nici o duşmănie faţă de tine. Acum, datorită lui Iisus poţi avea o veritabilă speranţă a mântuirii (Romani 5:10).
11. Decizia lui Dumnezeu de iertare este valabilă şi pentru tine, o hotărâre de îndreptăţire care iţi dă viaţă (Romani 5:18).
12. Dragostea lui Hristos te include și pe tine: El a murit și pentru tine; și tu ești inclus în moartea lui, tu ai murit pentru a învia la o viață nouă (2 Corinteni 5:14).
13. Prin Iisus, Dumnezeu te-a inclus în marea reconciliere cu Sine (2 Corinteni 5:19)
14. Dumnezeu a planificat să te adopte în cadrul Sfintei Treimi, prin unirea ta cu Hristos (Efeseni 1:5,10b).
15. Şi tu eşti inclus în Iisus Hristos: nu doar în moartea Sa, ci şi în înviere, şi în înălţare -superiori lui satan (Efeseni 2:4-6).
16. Prin jertfa lui Iisus, Dumnezeu te-a împăcat cu Sine (Coloseni 1:19-20)
17. Dumnezeu dorește ca tu să fii mântuit şi să ajungi să cunoşti adevărul. Iisus Hristos, Mântuitorul şi unicul mijlocitor, S-a dat pe Sine Însuși, pentru răscumpărarea ta (1 Timotei 2:3-6).
18. Dumnezeu este şi Mântuitorul tău, mai ales dacă eşti credincio(s)asă (1Timotei 4:10).
19. Harul lui Dumnezeu, revelat în Hristos, îţi aduce mântuire şi ţie (Tit 2:11).
20. Datorită harului lui Dumnezeu, Iisus s-a jertfit şi pentru tine (Evrei 2:9).
21. Iisus s-a întrupat ca să șteargă şi păcatul tău, prin jertfa Sa unică (Evrei 9:26).
22. Prin învierea lui Iisus Hristos, Dumnezeu te-a renăscut (regenerat) și pe tine la o viață plină de speranță (1 Petru 1:3).
23. Plin de răbdare, Domnul nu dorește să pieri, ci să ai metanoia, adică înnoirea minții, și implicit o viaţă nouă (2 Petru 3:9).
24. Iisus Hristos este jertfa de ispășire şi pentru păcatele tale (1 Ioan 2:2).
25. Dumnezeu Tatăl L-a trimis pe Fiul ca să fie şi Mântuitorul tău (1 Ioan 4:14).

 

Vezi și

Suntem incluși

Esenta Evangheliei – distinctii esentiale

Dumnezeu este cu noi

Este Dumnezeu exclusivist?

 

© Mihail B.

Leave A Comment