Căutări care înnobilează

Crezul Niceeano(325) – Constantinopolitan(381)

Credem în Unul Dumnezeu,
Tatăl Atotputernicul,
Făcătorul cerului și al pământului,
Al tuturor celor văzute și nevăzute.

 

Și Într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii.
Lumină din lumină,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut, nu făcut;
Cel de o ființă cu Tatăl,
prin care toate s-au făcut.

 

Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire,
S-a coborât din cer și
S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și
S-a făcut om.

 

S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, și
A pătimit și s-a îngropat, și
A înviat a treia zi, după Scripturi, și
S-a suit la ceruri, și
Șade la dreapta Tatălui, și
Iarăși va să vină cu slavă,
Să judece vii și morții.
Împărăția Sa nu va avea sfârșit.

 

Și în Duhul Sfânt,
Domnul de viață făcătorul,
Care de la Tatăl provine.
Care împreună cu Tatăl și cu Fiul este deopotrivă venerat și slăvit,
Care a vorbit prin profeți.

 

Și în una sfântă, universală și apostolică Biserică.
Mărturisim un botez spre iertarea păcatelor.

 

Așteptăm învierea morților
Și viața veacului ce va veni.

Amin.

Leave A Comment