Căutări care înnobilează

A înviat Iubirea

Hristos a înviat! Dar de ce a murit? Tocmai în floarea tinereții, când își trăia viața la maxim… De trei ani ieșise din anonimat. Acum, Își urma visul cu o pasiune molipsitoare, având un impact incredibil prin vorbe și fapte. Era pe val, iar simpla-i apropiere făcea valuri printre mulțimile însetate după speranță și autenticitate; nu-i de mirare că au vrut să-L facă rege. Umblase pe valuri, la propriu; chiar potolise furtuni, la fel de mari ca cele stârnite în capul celor mai religioși. Dar în ultima săptămână, parcă totul s-a dus pe apa sâmbetei;  chiar vinerea în care ura religioasă n-a mai tolerat Iubirea.

A înviat iubirea, legenda, Evanghelia, jertfa, invierea, Dumnezeu

Pentru ce a trăit Iisus?

Care era misiunea lui Iisus?

Nu părea tocmai focalizat. Parcă făcea de toate. Investea în 12 tineri ciudați; ținea discursuri electrizante pentru orice audiență; făcea zilnic mii de pași prin praf, iar între timp vindeca suflete și trupuri.  Cum să fii eficient când nu ești lăsat în pace nici când vrei să mănânci ori să te rogi? Chiar nu înțeleg cum accepta să fie întrerupt de urgențele tuturor.

Cu toate acestea, Iisus avea o misiune foarte clară:

M-am coborât din cer ca să fac […] voia Celui ce M-a trimis (Ioan 6:38).

Care era strategia lui Iisus?

Pentru a-și împlini misiunea 100%, Iisus menținea o comuniune permanentă cu Dumnezeu, Tatăl Său.

Fiul […] nu face decât ce vede pe Tatăl făcând şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai (Ioan 5:19).

De ce a murit Iisus?

Hristos a înviat! Dar de ce a murit? El a fost răstignit pentru că viața Sa îi deranja pe unii dintre noi, pe unii ca noi; viața Sa, care era împlinirea scopului pentru care s-a născut, după cum evocam în decembrie, de Crăciun.

Ca unul care și-a împlinit pe deplin misiunea, El a trăit pentru a reflecta caracterul și voia lui Dumnezeu, exact așa cum era El, nu cum Îl înțelegeam noi, afectați de ignoranță. Iisus era astfel cea mai fidelă reprezentare a lui Dumnezeu; era chiar Dumnezeu Întrupat, a cărui întrupare plină de semnificație ne-a binecuvântat mai mult decât putem noi cuprinde încă…

De la întrupare până la răstignire, Iisus Hristos a fost jertfa lui Dumnezeu, prin toată viața Sa umană. Când apogeul răutății umane se revărsa peste Iisus Hristos, Dumnezeu era bucuros că iubirea Sa pentru oameni era împărtășită și manifestată total, sacrificial.

Pentru ce nu a murit Iisus?

Într-un alt articol, comparam Legenda Meșterului Manole cu Evanghelia, și am văzut că, spre deosebire de legendă, Iisus nu reprezintă o jertfă tranzactională, care îmbunează zeitatea însetată de sange; pentru că Dumnezeu este Dragoste.

Dumnezeu

În legenda, nu ştim exact dacă cel care are nevoie de jertfă este satan sau chiar Dumnezeu; omul trebuie să sacrifice omul pentru zeitate. Evanghelia ni-L arată pe Dumnezeu care Se sacrifică pe Sine pentru om, asumându−şi condiția umană.

Jertfa

Jertfa din legenda este una tranzactională, care îmbunează zeitatea însetată de sange. Evanghelia ne prezintă o jertfă vie, relațională, care înseamnă împărtăşirea Iubirii divine până la capăt, chiar cu prețul vieții; divinitatea întrupată se jertfeste pentru om, nu pretinde jerfirea omului pentru Sine.

În legenda, jertfa salvează creația, dar nu îi salvează pe autorii creației: nu doar că Ana moare împreună cu copilul nenăscut, dar sunt condamnati la moarte şi cei zece meşteri. Evanghelia ne prezintă o jertfă unică, suficientă să îi includă pe toți oamenii, fără să-i mai condamne pe unii.

Creația

Legenda arată necesitatea jertfei pentru o creatie efemeră, în timp ce Evanghelia arată o jertfă pentru o creație care să traiască vejnic: noua creație.

Salvarea

Jertfa tranzactională nu transformă creația, ci doar o tolerează pentru a se folosi de ea. Jertfa Domnului Iisus transformă creația, restaurând omul în relație cu sine, cu cei din jur, cu materia şi cu Dumnezeu; astfel este împuternicit pentru exuberanță, asigurare, pace şi creativitate, toate acestea în contextul înfierii dorite inițial de Sfânta Treime.

A înviat Iubirea!

Învierea Mântuitorului corfirmă divinitatea Lui și veridicitatea învățăturilor Sale. În același timp, învierea înseamnă și victoria Sa asupra răului. Victoria adevărului, a iubirii, și a speranței, pentru fiecare om!

Victoria adevărului

Se spune că într-o zi de Paști, comuniștii au încercat să anihileze credința românilor, prin discursuri lungi dar corecte politic. La final, badea Ion primi microfonul pentru o scurtă lămurire; își scoate pălăria și salută simplu: Hristos a înviat! Tot ce le mai rămânea fraților români, era să plece, salutând și ei, cu adevărul în inimă: adevărat a înviat!

Victoria iubirii

Iisus Hristos a manifestat pe deplin caracterul și voia lui Dumnezeu, prin stilul Său de viață. Prin prezența și modelul lucrării Sale, a oferit omului cea mai clară revelație posibilă, de la Dumnezeu, despre Dumnezeu şi despre viață.

Salvatorul umanității a manifestat neîntrerupt iubirea divină pentru omul corupt, dar încă atât de valoros și important! Dragostea divină era exprimată deplin prin Iisus Hristos, depăşind cenzura ignoranței umane; iubirea adevărată, supremă, necondiționată, gata de sacrificiu pentru binele celorlalți, chiar cu prețul vietii, dacă era cazul!

Când apogeul răutății umane se revărsa peste Iisus Hristos, Dumnezeu era bucuros că iubirea Sa pentru oameni era împărtășită și manifestată total, sacrificial.

Acesta este marea deosebire față de zeii imaginari ori legendari: jertfa care învie, jertfa care nu este pretinsă pentru îmbunare, ci oferită pentru împărtăşirea Iubirii maxime, chiar cu prețul vieții. Sfânta Treime se bucura; nu de suferința răstignirii, cauzată de răutatea omului influențat de satan; ci pentru că dragostea infinită era manifestată față de om în mod extravagant, radical, total, sacrificial…

Noua Creație

Prin viața, moartea şi învierea lui Iisus Hristos, umanitatea și-a întâlnit vrednicul Reprezentant să repare tot ce a stricat primul om, primul arhetip uman; omul a primit o nouă identitate, un nou statut, o nouă moştenire. Datorită unui nou Reprezentant, înălțat, incoruptibil şi nemuritor, omul este acum o nouă creație.

Prin dubla natură a lui Iisus, Dumnezeu iubea omul, și omul îl iubea pe Dumnezeu, din nou; Iisus, omul şi întreaga umanitate pe care o reprezenta. Acum, prin Iisus Hristos, omul este iar in comuniune cu Dumnezeu!

Victoria speranței

Învierea lui Hristos este o victorie a vieții. Hristos ne oferă o viață plină de speranță; speranță pentru această viață, aici și acum, nu doar pentru cea de dincolo. Viața veșnică începe de aici și afectează întreaga persoană, toate sferele vieții și ale comunității. Aceasta este mântuirea, acesta este Evangheliea deplină: Hristos, care dă sens vieții!

Prin Hristos, omul şi-a recâştigat autoritatea cedată inițial lui satan. Prin Iisus Hristos, tezaurul uman, este răscumpărat: cunoștința, voința, puterea, creativitatea, sănătatea și împlinirea; totul la un potențial deplin. Restaurarea a fost realizată prin viața, moartea, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos; El, Salvatorul, care este în permanență reprezentantul uman din Sfânta Treime. Aceasta înseamnă asigurarea supremă a restaurării omului;

Dumnezeul speranței să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde (Romani 15:13)!

» Ce diferență face pentru tine adevărul despre Iisus Hristos?

» Care crezi că este cel mai semnificativ lucru despre Mântuitorul?

» Cu cine ai putea discuta despre asta?

El a murit pentru toţi, pentruca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei (II Corinteni 5.15).

© Mihail B.

mihail@nouacreatie.ro

Craiova

Leave A Comment