Căutări care înnobilează

Problema fundamentală a omului – după Hristos

Dumnezeu i-a inițiativa,

antidotul ignoranței este revelația.

Revelația lui Dumnezeu este deplină când Cuvântul lui Dumnezeu devine om (Ioan 1). Dacă problema esențială a omului era până atunci omul interpreta Cuvântul în mod obscur, acum Cuvântul interpretează omul, dar ni-l interpretează și pe Dumnezeu Însuși. Prin întruparea lui Iisus, Dumnezeu se revelează umanității în cel mai plenar mod; Iisus Hristos este imaginea palpabilă a lui Dumnezeu (2 Corinteni 4:4, Coloseni 1:15); El este Dragostea Întrupată care reformează mai mult decât percepția omului; Semnificația acestei Revelații depline este enormă iar implicațiile dincolo de așteptări.

 

Revelația supremă

Iisus este revelarea lui Dumnezeu însuși, iar ceea ce a realizat El pentru oameni este continuarea revelației. Astfel, Dumnezeu soluționează ignoranța și condiția omului în Iisus Hristos (prin întruparea, viața, moartea, învierea, înălțarea și domnia Lui). Deci problema fundamentală a omului, ignoranța și implicit păcatul sunt deja soluționate prin manifestarea iubirii lui Dumnezeu. Soluția este Iisus Hristos! Întruparea! Viața și lucrarea lui până la cruce, și după. Învierea și Înălțarea. Harul! Evanghelia!

 

Acum, problema omului este ignoranța față de soluție, adică față de Iisus și față de ceea ce a realizat El deja pentru toți oamenii, inclusiv pentru necredincioși. Din păcate cei mai mulți oameni văd în Iisus doar o poveste morală sau în cel mai bun caz un eveniment istoric, dar irelevant.

 

Înainte de a explora relevanța soluției și impactul ei radical asupra condiției umane, merită să privim un colaj biblic despre actuala problemă fundamentală a omului, care într-o oarecare măsură ne afectează pe toți: ignoranța față de Iisus pentru cei care nu cred în El sau iluzia cunoașterii pentru cei care doar cred că cred în El: între întuneric și lumină.

 

 

Vezi și

Originea răului

Problema fundamentală a omului – preliminarii

Păcatul originar și pregătirea restaurării umane

Problema fundamentală a omului – înainte de Hristos

 

© Mihail B.

Leave A Comment