Căutări care înnobilează

Adevărul superior față de (orice) Credință

Care este adevărul suprem?

Care este cel mai fundamental adevăr? Acel adevăr care poate face lumină peste orice obscuritate… Acea descoperire care ne împuternicește să descoperim orice alt adevăr important… Culmea științei umane… Cea mai uimitoare revelație… adevărul înainte, și mai presus de orice credință.

Despre ce ar putea fi vorba? Ce ar fi în topul importanței?
O formulă științifică? Un eveniment cheie? O cauză fundamentală? Un ideal realizabil? O lege universală? Un principiu esențial?
Care concept le-ar include și le-ar subordona pe toate celelalte adevăruri?

O persoană! Conceptul suprem este „persoana”.

Adevăr înseamnă realitate cu sens. Dar numai persoana poate atribui sens realității.
Adevărul suprem este ființa supremă, personala si relațională: Sfânta Treime. Ființa care Este înainte de orice. Sursa și autorul oricărui alt adevăr. Însuși Adevărul.
Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat, revelația supremă; Soarele care luminează toată realitatea și existența; culmea Adevărului și a cunoașterii.
Acesta este supremul adevăr: Iisus Hristos, esența Evangheliei.
Iisus este adevărul care ne regenerează, ne transformă (Ioan 17:17, Ioan 1:1), nu doar ne informează.
Sfânta Treime dă sens ultim realității noastre printr-o sfântă sinonimie: Adevărul suprem, Iisus Hristos și Evanghelia.

Ignoranța umană în proximitatea Adevărului suprem

Ce am făcut noi cu Adevărul?
O mostră ironică de căutare a adevărului este Pilat, guvernatorul roman.
Fiind chestionat despre propria identitate, Iisus îi revelează și motivul Întrupării: „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.” Ioan 18:37b
Înainte să îl condamne la moarte, însetat după adevăr, Pilat îi mai pune o întrebare, dintr-o sete oarba: Iisus, „ce este adevărul?” (Ioan 18:38); Iisus, care era Adevărul; și Calea și Viața (Ioan 14:6).

Miza cunoașterii: viața!

Religia ne învață că mântuirea și viața veșnică este despre a deține informația corectă, a crede doctrina corectă, a face lucrul corect…
Dar Biblia ne învață că viața veșnică este cunoașterea personală și relațională a lui Dumnezeu (Ioan 17:3); Adevărul relațional, nu doar intelectual, conceptual, teoretic.

Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viaţa veșnică (1 Ioan 5:20).

Și viaţa veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu (Ioan 17:3).

Ființa Supremă (cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi) nu este doar Adevărul Suprem, ci și Viața deplină.

Faze ale (ne)credinței, în relație cu Adevărul:

Credința

NeCredința

Conștientizare – simpla realizare

(instant) a adevărului,

înțelegerea Evangheliei.

Ignoranță, nepăsare,

subestimare, neînțelegere

față de Evanghelie.

Răspuns (pozitiv la revelație) –

atitudine,

poziționare sufletească,

decizie față de Evanghelie.

Negare sau Respingere

a Evangheliei. Atitudine negativă

față de Evanghelie.

Convingere – certitudine, mai mult

decât probabilitate și speranță

Nesiguranță, Scepticism, Incertitudine,

Îndoiala față de Evanghelie

Acțiune – care confirmă

calitatea convingerii și a consecvenței

în lupta cu scepticismul

(frică, ezitare, îndoială,

nesiguranță, incertitudine)

Acțiune care confirmă lipsa

convingerilor Evangheliei și lipsa

oricărei acțiuni care să

confirme o pretinsă credință

în Evanghelie.

Credință

Nu o credință oarecare într-un pretins adevăr sau simplă informație (adevărată sau falsă). Nu adevărul abuzat de religii.
Credința care se bazează pe Adevăr.
În esență, orice credință are sens și valoare doar raportată la Adevăr.
Credința cea mai importantă este credința în Adevărul Suprem.
Credința personală în Persoană.
Credința, mai mult decât o convingere intelectuală.
ÎnCrederea; după măsura cunoașterii…

Aceasta este cheia pentru o viață deplină, de aici, fără sfârșit:

Și viaţa veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu (Ioan 17:3).

Cu siguranță știi multe adevăruri, dar cunoști tu Adevărul Suprem?

În preajma Lui, Credința devine Încredere. Adevărul și Credința devin una;  una cu Cunoașterea, cu Viața, cu Întelepciunea, cu Iubirea.

Dumnezeu este aproape de tine!

Vezi și

Problema fundamentală a omului – preliminarii
Problema fundamentală a omului – înainte de Hristos
Păcatul originar și pregătirea restaurării umane
Problema fundamentală a omului – după Hristos

Omul, între problema fundamentală și soluție

© Mihail B.

Leave A Comment